Co to je jednoplášťová střecha?

Jednoplášťová střecha odděluje vnitřní prostředí od vnějšího jen jedním střešním pláštěm. Je to vlastně
neprovětrávané plochá střecha (teplá střecha), která mezi tepelnou izolací a povlakovou vodotěsnou
krytinou (hydroizolační vrstvou) nemá vzduchovou vrstvu. Často se tato možnost používá při kompletní
rekonstrukci chalupy.