Co je absolutní vlhkost vzduchu?

Absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vody, která obsahuje 1 kg vzduchu. Jednotka je g /
kg. Relativní vlhkost vzduchu je poměr absolutní vlhkosti a maximální absolutní vlhkosti při dané
teplotě. Nasycené vodní páry se nacházejí při maximální absolutní vlhkosti. Při vyšší teplotě vzduchu
je větší maximální absolutní vlhkost. Pokud překročí absolutní vlhkost větší hodnotu, než má mít
doporučujeme rekonstrukci bytu.