Co to je cirkulační čerpadlo?

Cirkulační čerpadlo je specifické pro typ z čerpadla pro oběh plynů, kapalin nebo suspenzí v uzavřeném
okruhu. Cirkulační čerpadlo se často používá a montuje v průběhu realizace staveb.