Co to je čistírna odpadních vod?

Čistírna odpadních vod nebo i ČOV je zařízení, které slouží ke zbavení nečistot a škodlivých látek ze
splaškové, zda průmyslové odpadní vody, a tak zabraňuje znečišťování životního prostředí. Některé
domy na vesnicích ještě nejsou napojené na kanalizaci, to je v případě vhodných podmínek možné
provést a realizovat v průběhu rekonstrukce domu.