Co to je deklinace?

Deklinace je úhlová vzdálenost na sever nebo na jih od nebeského rovníku měřená podél velké kružnice
procházející nebeskými póly. Tento údaj je při realizaci staveb důležitý, protože určuje úhel dopadu a
množství slunečních paprsků.