Co to je dilatační spára?

Dilatační spára – je to spára mezi stavebními prvky, umožňující jejich vzájemný posun a rozměrové
změny. Nelze ji pevně uzavřít. Je řešena v projektech domů a staveb jako konstrukční prvek a zpravidla
prochází celou konstrukcí budovy, zejména při větších objektech. Musí být přiznána, vyplněná trvale
pružnou hmotou a překryta dilatačním přechodovým profilem.