Co to je din (norma)?

DIN, Deutsches Institut für Normung (Německý institut pro normalizaci) vyvíjí normy a standardy pro
racionalizaci, zajišťování kvality, ochranu životního prostředí, bezpečnost a komunikaci v průmyslu,
technologii, vědě a vládě a ve veřejné sféře. Během realizace staveb a domů musí být tyto normy a
standardy respektovány.