Co to je dočasná stavba?

Jsou to stavby postavené na pomoc při výstavbě trvalého projektu. Dočasné stavby se buď demontují a
odstraní, když se trvalé práce stanou samonosnými nebo dokončenými, nebo jsou začleněny do
dokončených prací. Dočasné stavby se používají také při inspekcích, opravách a údržbě. Během
realizace staveb a zpracování projektů domů je budování dočasných staveb běžnou praxí.