Co to je dohoda o přeparcelaci?

Dohoda o přeparcelaci bude upravena jako dohoda vlastníků pozemků zejména v zastavitelném území
nebo v území určeném k přestavbě, které je vymezeno v územním plánu, ale rovněž v územích
nezastavitelných. Jedná se o dohodu o novém využití a uspořádání pozemků v těchto územích, o
rozdělení prospěchu a nákladů stávajících vlastníků na novém využití a uspořádání území. Je-li nezbytné
dělení nebo scelování stávajících pozemků, je součástí i dohoda o změně a přidělení nově vzniklých
pozemkových parcel. Dohoda o přeparcelaci bude nezbytná ve stejných případech jako plánovací
smlouva. Přeparcelaci je třeba udělat před finální dokončením projektu domu, pokud ji máte v plánu.