Co to je drenáž?

Drenáž je proces, při kterém voda vytéká dolů z horních vrstev půdy do spodních vrstev nebo jak je
povrchová voda odstraňována. Drenáž je často potřeba během realizace staveb na podmáčených loukách
a dalších mokrých oblastech.