Co to je drobná stavba?

Drobné stavby jsou stavby, které mají doplňkovou funkci pro hlavní stavbu (např. Pro stavbu na bydlení,
pro stavbu občanského vybavení, pro stavbu na výrobu a skladování, pro stavbu na individuální rekreaci)
a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí. V rámci výstavby drobných staveb si můžete
nechat zpracovat návrhy fasády i návrhy interiéru.