Co to je dům kolektivní?

Kolektivní dům je obytný dům pavlačového, chodbového nebo kombinovaného typu pro několik stovek
až tisíc obyvatel. Kromě bytových jednotek jsou zde zahrnuty společné provozní a sociální vybavení
(jesle, mateřská škola, družina, jídelny, knihovny, klubovny, kina, prodejny, tělocvičny, přednáškové
sály, dílny pro zájmovou činnost a podobně). Návrhy interiérů mohou pomoci správcům těchto domů
vytvořit příjemné prostředí v komunitních místnostech a připojením sociálním vybavení.