Co to je ekologická zátěž?

Ekologická zátěž je jakákoli činnost ovlivňující životní prostředí nebo jakýkoli důsledek takové činnosti,
který, výlučně nebo současně, způsobil nebo nadále způsobuje znečištění životního prostředí. Realizace
staveb je prováděna s ohledem na vytvoření co nejmenší ekologické zátěže.