Co to je ekonomická životnost stavby?

Ekonomická životnost stavby trvá, pokud je z hlediska ekonomické efektivnosti výhodné stavbu
provozovat. Jakmile přestane být provoz stavby rentabilní, hledá se pro stavbu jiné využití. Když se
nenalezne efektivní využití stavby, končí její ekonomická životnost. V případě, že již stavba není
ekonomicky životná, je na místě rekonstrukce chalupy, domu nebo bytu tak, aby bylo této stavbě
ekonomická životnost navrácena.