Co to je elektroinstalace?

Elektrickou instalaci chápeme jako soubor elektrických zařízení (dále jen EZ), které jsou vzájemně
pospojovány elektroinstalačními materiály například kabely nebo vodiči. Všechny zpracované projekty
domů zahrnují také návrh a způsob realizace elektroinstalace.