Co to je fotovoltaický panel?

Fotovoltaický panel je základní komponentem fotovoltaické elektrárny. Jedná se o zařízení na bázi
křemíku, které je schopné převádět sluneční svit na stejnosměrnou elektrickou energii. Realizace stavby
fotovoltaické elektrárny vždy zohledňuje její celkový výkon a další podmínky.