Co to je hlavní korunová římsa?

Korunová římsa má za úkol rozdělovat stěnu budovy od podstřeší. Projekty domů znázorňují, kde bude
u konkrétní stavby korunová římsa umístěná.