Co to je hranice zástavby?

Hranice zástavby nebo-li mez, která vymezuje plochy, na kterých lze realizovat jednotlivé stavby.
Veškeré projekty domů musí plně respektovat existující hranice zástavby.