Co to je hrázděné zdivo?

Jedná se o specificky typ zdiva, při kterém je dřevěná trámová nosná konstrukce vyplněna hliněnou
maltou omazanými dřevěnými tyčkami tzv. loučemi, případně cihlami, či výjimečně kameny. Výplň je
pak omítnuta, trámy však nikoli – vzniká tak typická podoba hrázděného zdiva. Tato technika se
používala zejména v minulosti, současné projekty domů s ní nepočítají.