Co to je hřebenová vaznice?

Jedná se o označení trámu, který je ukryt (umístěn) v hřebenu střechy. V hřebenu střechy funguje
hřebenová vaznice jako nosník. Během zpracování návrhu domu je naprosto stěžejní, kde bude
hřebenová vaznice umístěna. Při samotné realizaci musí být přesně usazena a ukotvena.