Co to je hydroizolace?

Hydroizolace nebo izolace proti vlhkosti je izolace, která chrání konstrukci před vnikáním vody nebo
působením vlhka. Chrání před atmosférickou, povrchovou, zemní (tlakovou), technologickou, provozní
a zkondenzovanou vodou. Používají se přímé (snižují šíření vody) a nepřímé metody (snižují vlhkost).
Správné návrhy domu nebo bytu vždy zahrnují návrh adekvátní hydroizolace dané stavby.